Disclaimer
 


Werkgevers


Uniservice, uw Solid Partner op het gebied van flexibele personeelsoplossingen.

Het samenbrengen van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt behoort tot onze kerntaak, dit zowel op nationaal als internationaal niveau.

Uniservice is gespecialiseerd in het uitzenden, Werven en Selecteren van vast en tijdelijk personeel. Wij zijn actief binnen de volgende sectoren: Industrie, Techniek, Office en Productie.

Uniservice streeft naar het opbouwen van een langdurige, gelijkwaardige relatie. Dit bereiken wij door tijdens het gehele proces kwaliteit, snelheid en heldere afspraken centraal te stellen.

Op ons kunt u bouwen, een échte Solid Partner die zijn beloften nakomt.

 Powered by MudiBlox CMS 

Copyright  ©  2006 - 2030  Uniservice uitzendbureau B.V.