Disclaimer
 


Sollicitatietips
 

 • Een succesvol sollicitatiegesprek
 • Ken jezelf
 • Ken de vacature en het bedrijf
 • Wat trek je aan?
 • Kom op tijd!
 • Omgaan met spanning
 • Veelgestelde vragen bij een sollicitatiegesprek
 • Klassieke vragen
 • Lastige vragen
 • Do's and don'ts bij een sollicitatiegesprek


  Een succesvol sollicitatiegesprek
   up 

  Uit onderzoek blijkt dat een recruiter binnen vijftien seconden beslist of hij je wel of niet aanneemt. Overdreven? Misschien, maar de eerste twee à drie minuten van een gesprek zijn cruciaal. Of je nu een imposante CV hebt of niet, je moet van te voren weten hoe je je presenteert, overkomt en jezelf verkoopt. Overigens, je kunt nog zo sympathiek en kundig overkomen, als je niets weet over baan en bedrijf sla je alsnog een modderfiguur. De basis voor een succesvolle presentatie én een vlot sollicitatiegesprek leg je door je goed voor te bereiden en zelfvertrouwen te hebben. En uit te stralen. Het één hangt vaak nauw samen met het ander. Hier lees je hoe je de basis legt voor een succesvol gesprek.


  Ken jezelf up

  Bedenk dat degene met wie jij het sollicitatiegesprek voert, jou nog helemaal niet kent en juist graag wil weten wie hij tegenover zich heeft. In de korte tijd dat hij een gesprek met jou voert wil hij te weten komen wat jouw kwaliteiten zijn en wat voor een persoon jij bent. Om deze vragen zo goed mogelijk te beantwoorden is het belangrijk om van jezelf te weten wie je eigenlijk bent. Maak daarom een lijst van je goede en slechte eigenschappen. Ga bij jezelf na welke sterke en welke zwakke kanten je hebt. Zwakke kanten hoeven niet per definitie slecht te zijn. Het onderkennen van je zwakheden is ook een kwaliteit! Zolang je maar wel kunt aangeven dat je je er bewust van bent en dat het voor jou een uitdaging is deze zwakheden te verbeteren. Maar echte zwakheden (‘ik kom altijd te laat op mijn werk’) kun je beter helemaal niet noemen.


  Ken de vacature en het bedrijf up

  Voordat je op gesprek gaat is het goed om nog eens goed de vacature te lezen. Wat wordt er precies van je verwacht en waarover kunnen ze misschien vragen gaan stellen. Kijk ook welke kwaliteiten van jezelf goed zouden aansluiten bij de functieomschrijving. Als het goed is heb je dat al gedaan toen je je CV en sollicitatiebrief schreef, maar het kan nooit kwaad om dit nog eens goed te bestuderen.Verdiep je ook in het bedrijf waar je gaat werken. Je hoeft echt niet alle ‘ins & outs’ te weten, maar het wordt op prijs gesteld als je op de hoogte bent van enkele cijfers en recent nieuws over het bedrijf. Of over de visie van het bedrijf. Zulke informatie kun je vaak gemakkelijk vinden op de website van het bedrijf. Bijna elk zichzelf respecterend bedrijf heeft tegenwoordig wel een website. Bereid je ook voor op eventuele vragen die een recruiter jou kan stellen. Hulp hiervoor vind je in: Veelgestelde vragen bij een sollicitatiegesprek.


  Wat trek je aan? up

  Zorg dat je er verzorgd uitziet als je op gesprek komt. Uiteraard is het per bedrijf en per functie verschillend wat er van je verwacht wordt. Zorg in elk geval dat het verzorgd is en laat je spijkerbroek in de kast hangen.Trek in elk geval geen kleren aan die een totaal ander mens van je maken. Je moet je wel op je gemak voelen. Moet je toevallig bepaalde papieren meenemen zorg dan ook dat zelfs je tas of koffer verzorgd is. Kom niet aan met een plastic tas of vaal rugzakje.


  Kom op tijd! up

  Een goed gesprek kun je alleen voeren als je voorbereiding goed is. Zorg dat alle randvoorwaarden goed geregeld zijn en dat je je niet laat verrassen. Dat leidt alleen maar af. Zorg daarom ook dat je op tijd van huis vertrekt en dat je weet waar het bedrijf zich bevindt. Niets is zo vervelend om te moeten haasten in het verkeer. Dat levert alleen maar extra onrust en stress op en je kunt je energie wel beter gebruiken. Te laat komen is al helemaal uit den boze. Daarmee maak je wel een hele slechte eerste indruk. Natuurlijk kan het allemaal tegen zitten in het verkeer (er kan een ongeluk op de weg gebeurd zijn of een trein kan uitvallen) maar zorg dat je met een gemiddelde vertraging rekening houdt. Files kun je verwachten en je moet er niet vanuit gaan dat het openbaar vervoer altijd stipt op tijd rijdt. Reken dus ruim. Liever te vroeg dan te laat. En als je echt veel te vroeg bent kun je altijd nog even een wandelingetje maken in de buurt van het bedrijf. Wel zo ontspannend! TIP: Neem in elk geval het telefoonnummer mee van Uniservice uitzendbureau, zodat je onderweg kunt bellen als je ondanks al je inspanningen toch echt te laat dreigt te komen!


  Omgaan met spanning up

  Spanning is een heel natuurlijk verschijnsel. Het is belangrijk je dit te realiseren, want alleen dan kun je er goed op inspelen. En er zelfs profijt van hebben. Wil je je goed voorbereiden op een gesprek en weet je van jezelf dat je enigszins gespannen zult zijn, hou hier dan rekening mee. Ga van te voren nog even naar het toilet en drink niet teveel. En zeker geen koffie of thee, want die drijven ook nog verder het vocht uit je lichaam. Vraag dus liever om een glaasje water tijdens het gesprek in plaats van koffie. Want met een droge mond kun je vaak slecht uit je woorden komen. Zeker mensen die al van zichzelf binnensmonds praten. Maar spanning zorgt ook voor extra adrenaline en een verscherpte concentratie die je kunnen helpen om een goed gesprek te voeren.


  Veelgestelde vragen bij een sollicitatiegesprek up

  Bereid je altijd voor

  Bedenk dat het bedrijf waar jij op gesprek komt nog nauwelijks iets van jou weet. Het kent meestel alleen jouw CV en brief en wil in een zo kort mogelijke tijd een zo goed mogelijke indruk van jou krijgen. Degene die jou interviewt zal naast een aantal klassieke standaardvragen ook een aantal lastige strikvragen stellen. Niet om je om de tuin te leiden, maar wel om te kijken hoe jij op bepaalde vragen reageert. Hier vind je een aantal veelvoorkomende vragen, zodat je je er een beetje op kunt voorbereiden. Daarnaast geeft het sollicitatiegesprek jou nog een extra kans om je interesse in de functie te laten blijken. Door het stellen van de juiste, kritische vragen geef jij aan dat je je reeds in het bedrijf en functie verdiept hebt en dat je enthousiast bent. Je wilt er immers alles van weten! Bereid je dus altijd voor de mogelijke vragen die je kunt verwachten of zelf kunt stellen.


  Klassieke vragen up

  Welke standaard vragen kun je verwachten bij een sollicitatiegesprek? Een recruiter zal niet snel naar al je personalia vragen, want als het goed is staat dat allemaal al in je CV. Wel kun je aantal klassieke vragen verwachten over je ambitie, je positieve en negatieve eigenschappen en je visie op werk. Hieronder vind je een aantal voorbeelden met tips voor geschikte antwoorden.


  Waar zie je jezelf over vijf jaar?

  Deze vraag is niet bedoeld om te checken of je bereid bent om vijf jaar bij dit bedrijf te werken, maar meer om je ambitie te achterhalen en te kijken of je wel over je loopbaan hebt nagedacht. Zorg dus dat je een duidelijk verhaal hebt met een doel voor over vijf jaar. Benadruk wel de belangrijke rol van dit bedrijf in die loopbaanplanning. Geef aan dat je graag wilt groeien en als het kan binnen dit bedrijf. En zeg zeker niet dat dit bedrijf slechts een opstapje is, of alleen maar bedoeld om werkervaring op te doen.


  Waarom heb je juist naar deze functie gesolliciteerd?

  Zorg dat je van tevoren goed op een rijtje hebt waarom je juist deze functie ambieert. Probeer het eens op papier te zetten, pas dan kom je erachter of je het wel goed onder woorden kunt brengen. Zorg dat je minimaal drie argumenten bedenkt!


  Waarom hebben we juist iemand als jou nodig?

  Benadruk waarom je deze functie interessant vindt en waarom jij denkt dat jouw kwaliteiten daar prima bij passen. Wees niet te bescheiden, maar zuig geen kwaliteiten uit je duim – een goede recruiter vraagt altijd door. Bereid ook deze vraag altijd voor. Ten eerste om een zo goed mogelijk antwoord te geven, maar ten tweede om er voor jezelf ook achter te komen of deze baan eigenlijk wel geschikt voor je is.


  Wat zijn je positieve eigenschappen?

  Verkoop jezelf, dik je positieve eigenschappen aan en geef duidelijke voorbeelden. Heb je wel eens een slagzinwedstrijd gewonnen en wil je benadrukken dat je creatief bent? Geef dan die prijsvraag als voorbeeld.


  Wat vinden je vrienden een negatieve eigenschap van jou?

  Zwakke kanten hoeven niet per definitie slecht te zijn. Het onderkennen van je zwakheden is ook een kwaliteit! Zolang je maar wel kunt aangeven dat je je er bewust van bent en dat het voor jou een uitdaging is deze zwakheden te verbeteren. Maar echte zwakheden (‘ik kom altijd te laat op mijn werk’) kun je beter helemaal niet noemen.


  Heb je moeite om onder een baas te werken?

  Bij de meeste functies werk je onder een baas en het is dus niet verstandig om hier negatief op te antwoorden. Zeg dat je er geen moeite mee hebt om orders aan te nemen, maar benadruk ook zeker dat je een zelfstandige werknemer bent die eigen initiatieven kan nemen.


  Heb je bezwaren tegen onregelmatig werk?

  Overwerken is niet leuk, maar je wilt ook niet overkomen als een strikte negen-tot-vijf-werknemer. Daarnaast is de moderne werkgever ook geïnteresseerd in breed ontwikkelde werknemers. Heb je interessante hobby’s en verplichtingen in de avonduren, benadruk dan dat je in principe geen problemen met onregelmatig werk hebt, maar dat die hobby’s ook belangrijk zijn.


  Lastige vragen up

  Naast de klassieke vragen kan een recruiter specifiekere, lastigere vragen aan je voorleggen. Vragen die dieper ingaan op de persoon die je bent en vragen naar je flexibiliteit, aanpassingsvermogen, ambitie, besluitvaardigheid, creativiteit, durf en enthousiasme. Veel vragen vereisen voorbeelden uit de praktijk, meestal je huidige of vorige baan. Enkele voorbeelden van vragen die je zou kunnen krijgen:


  Flexibiliteit: Hoe goed pas je je in het algemeen aan veranderende omstandigheden aan - en waar blijkt dat uit?
  Flexibiliteit is een van de belangrijke eigenschappen die een werknemer moet bezitten. Laat zien dat je niet star bent door een goed voorbeeld te geven dat je je makkelijk aanpast aan veranderde omstandigheden. Denk aan vorige functies waar je wellicht veel verschillende taken moest uitvoeren. Of aan een veranderde functie-inhoud. Of een fusie of sanering waarin je je moeiteloos hebt staande gehouden.


  Ambitie: Wat denk je allemaal bij ons te bereiken?
  Laat zien dat je nagedacht hebt over je loopbaanontwikkeling. Benadruk de belangrijke rol van dit bedrijf in die loopbaanplanning. Geef aan dat je graag wilt groeien en als het kan binnen dit bedrijf. En zeg zeker niet dat dit bedrijf slechts een opstapje is, of alleen maar bedoeld om werkervaring op te doen.


  Besluitvaardigheid: Ben je iemand die meestal snel tot een besluit komt? Geef daar eens een voorbeeld van.
  Op onzekere, aarzelende werknemers zit een bedrijf niet te wachten. Zeker niet als het een leidinggevende functie betreft. Maar als je niet heel besluitvaardig bent, kun je wel aangeven dat je ‘weloverwogen’ tot je besluiten komt. Een snel besluit nemen hoeft niet altijd tot een goed besluit te leiden. Laat zien dat je je bewust bent van beide kanten van deze ‘medaille’.


  Creativiteit: Beschouw je jezelf als creatief?
  Met creativiteit wordt echt niet alleen bedoeld dat je goed kan knutselen of originele reclameteksten kunt bedenken. Het gaat er ook om of je een creatieve geest hebt en of je binnen een bedrijf creatieve oplossingen kunt bedenken. Bedenk een voorbeeld waarin je in je vorige baan een lastige case creatief hebt opgelost. Of als dit je eerste baan is, zoek dan naar een voorbeeld tijdens je studie- of stageperiode of wellicht in een bijbaan. En ben je daarnaast ook nog muzikaal of taalkundig creatief en heb je daar al eens succes mee gehad (talentenwedstrijd of slagzin gewonnen) aarzel dan niet om dat ook te noemen.


  Durf: Wat is het grootste risico dat je ooit in je leven hebt genomen?
  Laat zien dat je moed hebt en niet wegloopt voor vervelende klusjes. Maar op stoere verhalen over onverantwoorde risico’s zit het bedrijf zeker niet te wachten. Met versleten banden en 200 kilometer per uur over de afsluitdijk rijden wordt zeker niet als positief gewaardeerd, al moet je er zeker durf voor hebben…


  Enthousiasme: Je lijkt mij niet zo enthousiast voor deze functie...
  Voorkom dat ze je enthousiasme wantrouwen, en dat ze jou deze vraag überhaupt stellen. Straal uit dat je de baan graag wilt en zet van tevoren op een rijtje wat jou in de functie aanspreekt. Laat ook blijken dat je een gemotiveerde werker bent door positief te praten over je vorige of huidige functie. Leg uit dat het voor jou belangrijk is dat je je kan ontwikkelen in een functie en bedenk een goed voorbeeld voor de functie die je ambieert. Koppel je kwaliteiten aan de inhoud van de functie.


  Goede recruiters vragen door

  Een goede recruiter vraagt door op de antwoorden die jij geeft. Let er dus op dat je antwoorden wel eerlijk zijn, want anders val je zo door de mand. Zo kan een recruiter vragen om bij elk antwoord een voorbeeld te geven. Op die manier wordt snel duidelijk dat je niet zomaar wat zit te kletsen. Zeg je bijvoorbeeld dat meer verantwoordelijkheid voor jou belangrijk was in de keuze van een nieuwe baan dan kun je van een goede recruiter verwachten dat hij antwoordt met “geef eens een voorbeeld van een concrete situatie waarbij je in je huidige baan graag meer verantwoordelijkheid had gewild." En als je aangeeft dat je in je vorige baan vaak projectmatig hebt gewerkt kun je de vraag krijgen om je laatste project te beschrijven. Tijdens een sollicitatiegesprek moet je jezelf uiteraard wel verkopen. Aandikken moet, maar ga geen kwaliteiten of hobby’s uit je duim zuigen. Zeg je dat je hobby lezen is dan kun je de vraag krijgen welk boek je momenteel aan het lezen bent. Kom je er dan zelf achter dat je al een jaar geen boek gelezen hebt, dan sta je mooi voor schut. Wees voorbereid dat een goede recruiter met één antwoord niet meteen genoegen neemt en altijd zal doorvragen.


  Welke vragen kun jij stellen?

  Een sollicitatiegesprek is voor jou een goede kans om je interesse in het bedrijf te laten blijken. Door het stellen van de juiste, kritische vragen geef jij aan dat je je reeds in het bedrijf en functie verdiept hebt en dat je enthousiast bent. Je wilt er immers alles van weten! Verdiep je dus van tevoren goed in het bedrijf en in de functie. Bezoek de website van het bedrijf en lees de vacature nog eens goed door en bedenk een paar interessante vragen. En nog belangrijker: luister goed tijdens het sollicitatiegesprek wat de recruiter zelf over het bedrijf en de functie vertelt zodat je daar goed op in kunt spelen. Want bedenk: goede vragen kun je vaak alleen stellen door eerst goed te luisteren! Uiteraard ben je zelf ook benieuwd naar een aantal arbeidsvoorwaarden binnen het bedrijf. Hoe zit het met je salaris, met vakantiedagen en met eventuele secundaire arbeidsvoorwaarden? Wees daar echter bij een eerste gesprek terughoudend mee. Kom niet te inhalig over, want hiermee kun je de indruk wekken dat je de omstandigheden voor jezelf een stuk belangrijker vindt dan de uiteindelijke functie. Deze vragen kun je altijd stellen bij een tweede of derde gesprek. En vaak stelt het bedrijf ze op den duur vanzelf wel aan de orde. Het is wel zo beleefd om daarop te wachten.


  Do's and don'ts bij een sollicitatiegesprek up

  Do's

  Wees jezelf. Doe je niet anders voor dan je bent. Benadruk je sterke kanten, wees positief over je zwakke punten en probeer probleemoplossend over te komen.  Neem een ontspannen houding aan. Oefen desnoods, maar ga niet forceren. Kijk de recruiter recht in zijn ogen. Dit komt eerlijk, oprecht en serieus over. Als je continu afdwaalt met je blik, kan dit blijk geven van desinteresse of onrust. Overweeg of je wel of niet iets te drinken neemt. Als je zenuwachtig bent en je handen trillen, is de kans groot dat je koffie of thee morst. Het beste is water – vooral ook tegen een droge mond! Blijf positief. Vertel dat je van voorgaande functies hebt geleerd en dat je daardoor jezelf beter hebt leren kennen. Of dat je bent gestopt in je vorige functie, omdat je kansen daar te minimaal werden. Beantwoord alle vragen. Ook als ze indiscreet zijn. Probeer ze in dat geval te omzeilen. Mocht een recruiter aan jou als man naar je sexuele geaardheid vissen door te vragen of je vrouw ook werkt, heb het dan in je antwoord over de neutrale term ‘mijn partner’. Neem altijd een kopie van je diploma´s, certificaten, getuigschrift(en) mee en zorg ervoor dat je je CV en identiteitskaart bij je hebt wanneer je op gesprek gaat.


  Don'ts

  Je eerste indruk is belangrijk, bij veel recruiters zelfs cruciaal. Kom dus niet te laat en doe geen felle make-up of ladingen parfum of after-shave op. Zenuwachtig? Eet liever pepermunt dan kauwgom - dat voorkomt dat je kauwend het gesprek ingaat. Ga niet meteen zitten maar wacht tot je een stoel wordt aangeboden. Doe je armen niet over elkaar en stop je handen ook niet in je zakken. De beste houding is om je handen zo in elkaar te vouwen dat het lijkt dat je een tennisbal vasthoudt. Dit voorkomt dat je van zenuwen gaat tikken of trommelen. Glimlach niet op een onderdanige, onzekere manier. Tutoyeer niet, maar spreek de recruiter beleefd met U aan. Alleen als je allebei onder de 30 bent, gebeurt het wel dat je elkaar uiteindelijk met JIJ gaat aanspreken. Maar schat de situatie goed in en ga zeker niet als eerste beginnen met tutoyeren! Ga niet overmatig nonchalant doen als je zenuwachtig bent. Dit komt arrogant en ongeïnteresseerd over. Je zenuwen geven er juist blijk van dat je de baan graag wilt hebben. Wees niet te kritisch en negatief over voorgaande werkgevers. Je eventuele nieuwe baas krijgt zo het idee dat je later ook zo over zijn bedrijf zal praten. Zwijg niet als je voor een eerste gesprek wordt opgehaald bij de receptie. Geef een positieve reactie op iets, bijvoorbeeld kunst aan de muur, het interieur of het gebouw. Dat breekt het ijs, maar laat ook zien dat je voor een positieve benadering kiest. Negeer vooral de secretaresse (maar ook de andere personeelsleden) niet. Veel managers en recruiters vragen (terloops) advies aan hen over jou. Vraag niet in je eerste gesprek al expliciet naar salaris en secundaire arbeidsvoorwaarden. Daar is een eventueel tweede gesprek voor.

  Heel veel succes!!!

 Powered by MudiBlox CMS 

Copyright  ©  2006 - 2030  Uniservice uitzendbureau B.V.